Nội thất phong cách Industrial

Nội thất phong cách Industrial

2

110m2

2

Giá: 88.000.000 VND

Mới
Nội thất phong cách Bauhaus

Nội thất phong cách Bauhaus

2

100m2

2

Giá: 106.000.000 VND

Mới
Nội thất phong cách Classic

Nội thất phong cách Classic

2

100m2

2

Giá: 143.000.000 VND

Mới
Nội thất phong cách Metallic

Nội thất phong cách Metallic

2

100m2

2

Giá: 230.000.000 VND

Mới
Căn hộ 2PN Monarchy B đầy đủ các tiện nghi

Căn hộ 2PN Monarchy B đầy đủ các tiện nghi

Hiện đại

2

98m2

Giá: 14.000.000 VND

Mới