can-ho-monarchy-da-nang-3-phong-ngu-tu-chu-dau-tu-tang-11

Căn Hộ Monarchy Đà Nẵng 3 Phòng Ngủ Từ Chủ Đầu Tư Tầng 11

 • 93,4 m2
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • Bắc
25.699.000/tháng
Mới
can-ho-monarchy-da-nang-3-phong-ngu-tu-chu-dau-tu-tang-4

Căn Hộ Monarchy Đà Nẵng 3 Phòng Ngủ Từ Chủ Đầu Tư Tầng 4

 • 111 m2
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • Tây Bắc
26.999.000/tháng
Mới
can-ho-monarchy-da-nang-3-phong-ngu-tu-chu-dau-tu-tang-10

Căn Hộ Monarchy Đà Nẵng 3 Phòng Ngủ Từ Chủ Đầu Tư Tầng 10

 • 93,4 m2
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • Tây Bắc
26.999.000/tháng
Mới
can-ho-monarchy-da-nang-3-phong-ngu-tu-chu-dau-tu-tang-8

Căn Hộ Monarchy Đà Nẵng 3 Phòng Ngủ Từ Chủ Đầu Tư Tầng 8

 • 93,3 m2
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • Tây Bắc
26.999.000/tháng
Đã cho thuê